Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58952
Title: Xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Ngô, Tùng Lâm
Keywords: Quản lý khoa học;;Nghiên cứu khoa học;Giảng viên
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động nghiên cứu khoa học và nhóm nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học. Khảo sát thực trạng, tiềm năng nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên của Trường Đại học KHXH&NV. Nghiên cứu hoạt động xây dựng nhóm nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM
Description: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58952
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01990.pdf
  • Description : 
  • Size : 911.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.