Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58954
Title: Đặc điểm của truyện ngắn Thâm Tâm
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Thâm Tâm, (1917-1950);Văn học Việt Nam;;Truyện ngắn
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chương 1: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Thâm Tâm. Chương 2: Nghiên cứu về thế giới nhân vật trong truyện ngắn Thâm Tâm qua: kiểu nhân vật phụ nữ truyền thống, nhân vật hồng nhan bạc mệnh, nhân vật người ra đi; Nghệ thuật xây dựng nhân vật (ngoại hình nhân vật, tâm lý nhân vật). Chương 3: Phương thức biểu hiện trong truyện ngắn Thâm Tâm: Điểm nhìn trần thuật, ngôn ngữ và giọng điệu
Description: 79 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58954
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01991.pdf
  • Description : 
  • Size : 660.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.