Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58960
Title: Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh
Authors: Nghiêm, Tuấn Hùng
Keywords: Quan hệ quốc tế;Di cư;Chiến tranh lạnh
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Giới thiệu khái quát về khái niệm hiện tượng di cư và người di cư, phân loại người di cư, khái quát hiện tượng di cư trong lịch sử (trước Chiến tranh Lạnh), và tìm hiểu những nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy hiện tượng di cư. Nghiên cứu những điều kiện mới cho hiện tượng di cư phát triển; tình hình cùng một số đặc điểm của vấn đề di cư trên thế giới và các khu vực. Phân tích và đánh giá những tác động của hiện tượng di cư, bao gồm những tác động tích cực và tiêu cực đối với con người, quốc gia và quan hệ quốc tế
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58960
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01993.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.