Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58962
Title: Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nam Cao trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945
Authors: Đào, Thanh Nga
Keywords: Nam Cao, 1917-1951;Văn học Việt Nam;;Truyện ngắn;Nghệ thuật tự sự
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chương 1: Tìm hiểu về người kể truyện trong truyện ngắn của Nam Cao: Điểm nhìn tự sự; Vai trò của người kể truyện. Chương 2: Nghiên cứu nghệ thuật tổ chức cốt truyện trong truyện ngắn của ông: Cốt truyện; Những nhân tố tham gia tổ chức, cấu trúc cốt truyện; Nghệ thuật tổ chức cốt truyện và xây dựng tình huống độc đáo thử thách nhân vật-sức đột phá của tình huống. Chương 3: Ngôn ngữ tự sự và giọng điệu tự sự trong truyện ngắn của Nam Cao trước cách mạng
Description: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58962
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01994.pdf
  • Description : 
  • Size : 786.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.