Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58968
Title: Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh
Authors: Nguyễn, Ngọc Hưng
Keywords: Chu, Lai, 1946-;;Lê, Lựu, 1942-;Bảo Ninh;Lý luận văn học;Tiểu thuyết;Hình tượng người lính
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chương 1: Người lính và bi kịch ngày trở về; Quá trình hòa nhập không dễ dàng với cuộc sống sau chiến tranh; Quá khứ ám ảnh; Những đổ vỡ, mất mát trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. Chương 2: Người lính với những phẩm chất tốt đẹp; Trân trọng qua khứ; Băn khoan, trăn trở về những thay đổi của con người và xã hội sau chiến tranh. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng qua nghệ thuật miêu tả, không gian và thời gian nghệ thuật
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58968
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01996.pdf
  • Description : 
  • Size : 720.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.