Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58973
Title: Quan hệ kinh tế Thái Lan - Nhật Bản từ sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1997
Authors: Nguyễn, Quế Thương
Keywords: Quan hệ quốc tế;;Quan hệ kinh tế;Thái Lan;Nhật Bản
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Tìm hiểu về các vấn đề như bối cảnh quốc tế, bối cảnh khu vực, chiến lược phát triển của mỗi nước trong thế kỷ 21 và tiến trình phát triển quan hệ Thái Lan – Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh đến quan hệ Thái Lan – Nhật Bản trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh cũng như vai trò của Nhật Bản đối với Thái Lan trong khủng hoảng tài chính Châu Á. Trình bày quá trình ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Thái Lan và Nhật Bản. Đây là Hiệp định hợp tác kinh tế lớn nhất giữa hai nước kể từ trước đến nay. Bên cạnh đó còn đề cập đến một số chương trình hợp tác kinh tế quan trọng giữa Thái Lan và Nhật Bản từ sau khủng hoảng tài chính Châu Á đến nay trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tiền tệ, dịch vụ… Tất cả các chương trình hợp tác này đã tác động không nhỏ tới số lượng xuất nhập khẩu, số lượng các dự án đầu tư và số vốn đầu tư… giữa hai nước. Nêu lên kết quả hợp tác kinh tế giữa Thái Lan và Nhật Bản trên các mặt: thương mại, đầu tư, quan hệ ODA. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ kinh tế Thái Lan - Nhật bản, qua đó để thấy được triển vọng quan hệ giữa hai nước trong tương lai và từ đó rút ra một số bài học và kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quan hệ quốc tế và hoạch định chính sách
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58973
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01997.pdf
  • Description : 
  • Size : 973.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.