Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58982
Title: Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh qua góc nhìn trần thuật học
Authors: Hoàng, Thị Hiền Lương
Keywords: Tiểu thuyết;Nguyễn Xuân Khánh;Góc nhìn trần thuật học
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Tiểu thuyết Việt Nam trong vài chục năm qua đã trải qua những bước thăng trầm. Sự xuất hiện những cây bút trẻ cùng với những cách viết mới đã tạo nên một bầu không khí khá sôi động trên văn đàn. Sự phong phú đa dạng của tiểu thuyết được thể hiện trong các khuynh hướng, phong cách, lối viết cũng như thể tài.
Description: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58982
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_02000.pdf
  • Description : 
  • Size : 713.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.