Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58993
Title: Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại : tóm tắt lý thuyết. Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức.Bài tập và bài giải thực hành nghiệp vụ. Bài tập tự rèn luyện. Bài tập thực hành theo nhóm
Authors: Nguyễn, Minh Kiều
Keywords: Câu hỏi trắc nghiệm;Kinh tế học tài chính
Issue Date: 2008
Publisher: H. : LĐXH
Description: 474 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58993
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_46298.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.