Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58996
Title: Quản lý hoạt động nhập khẩu - cơ chế, chính sách và biện pháp : sách chuyên khảo
Authors: Nguyễn Hữu Khải ; Vũ Thị Hiền, Đào Ngọc Tiến
Keywords: Quản lý nhà nước;Thương mại quốc tế
Issue Date: 2008
Publisher: H. : Thống kê
Description: 351 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58996
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_37333.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.