Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59034
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Anh Thư-
dc.date.accessioned2017-09-13T08:36:37Z-
dc.date.available2017-09-13T08:36:37Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59034-
dc.descriptiontr. 132-145en_US
dc.description.abstractBài báo này báo cáo một phần kết quả của một đề tài nghiên cứu do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tài trợ (Mã số: QG.13.13). Bài báo phản ánh, phân tích hiện trạng đào tạo chương trình giảng dạy tiếng Anh nhiệm vụ chiến lược (NVCL) dựa trên kết quả điều tra, khảo sát ý kiến, quan điểm của sinh viên tham gia chương trình về các hoạt động dạy và học của chương trình nhằm đưa ra những kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình và chất lượng đầu ra cho sinh viên. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy dù còn một số vấn đề cần được năng cao, cải tiến, hầu hết sinh viên nhận định đây là một chương trình đào tạo chất lượng, có hiệu quả, phù hợp với đường hướng giáo dục dựa vào chuẩn đầu ra.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 33;Số 2-
dc.subjectchương trình tiếng Anh nhiệm vụ chiến lượcen_US
dc.subjectđào tạo tiếng Anh tập trung tăng cườngen_US
dc.subjectđường hướng giáo dục dựa vào chuẩn đầu raen_US
dc.subjectnăng lực tiếng Anhen_US
dc.titleQuan điểm của sinh viên về thực trạng chương trình đào tạo tiếng Anh nhiệm vụ chiến lược tại Đại Học Quốc Gia Hà Nộien_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 33.2.10.pdf
  • Description : 
  • Size : 413.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.