Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59035
Title: Động cơ học tập ngoại ngữ thứ hai - tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành ngôn ngữ anh, trường đại học nNgân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Authors: Lưu, Hớn Vũ
Keywords: động cơ học tập;ngoại ngữ thứ hai;tiếng Trung Quốc
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 2
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, khảo sát động cơ học tập ngoại ngữ thứ hai – tiếng Trung Quốc của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên có động cơ học tập tương đối tích cực. Trong ba phạm vi động cơ học tập, động cơ học tập của sinh viên trên phạm vi môi trường học tập là cao nhất, kế đến là động cơ học tập trên phạm vi ngôn ngữ và trên phạm vi người học. Trong mối quan hệ giữa thành tích và động cơ học tập, động cơ xuất phát từ niềm đam mê ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc là yếu tố ảnh hưởng đến thành tích học tập của sinh viên.
Description: tr. 146-154
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59035
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 33.2.11.pdf
  • Description : 
  • Size : 263.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.