Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59036
Title: Tục ngữ tiếng hàn có yếu tố chỉ con mèo
Authors: Hoàng, Thị Yến
Keywords: tục ngữ tiếng Hàn;con mèo;giá trị biểu trưng;dấu ấn văn hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 2
Abstract: Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp miêu tả với so sánh, các thao tác khảo sát, dịch ý và phân tích ngữ nghĩa, thủ pháp thống kê, phân loại; thao tác phân tích và tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu. Bài viết đã phác họa hình ảnh con mèo trong tục ngữ tiếng Hàn. Giá trị giáo huấn, truyền kinh nghiệm thể hiện trong tục ngữ cho thấy một phần thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan của người Hàn. Tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con mèo cũng thể hiện thái độ phản kháng của người dân đối với những bất công, cái xấu trong xã hội; nụ cười trào phúng đối với những thói hư, tật xấu của con người. Các nét giống và khác trong văn hóa giữa hai dân tộc Hàn – Việt được khắc hoạ qua sự liên hệ ở những nét đặc trưng tương ứng. Dấu ấn văn hóa dân tộc cũng ít nhiều được thể hiện qua tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ mèo.
Description: tr. 155-167
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59036
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 33.2.12.pdf
  • Description : 
  • Size : 458.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.