Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59037
Title: Ngữ nghĩa giới từ tiếng anh - khung cảnh không gian, nghĩa nghiệm thân và tri nhận Tác giả: Andrea Tyler và Vyvyan Evans Cambridge University Press, 2003
Authors: Lâm, Quang Đông
Nguyễn, Minh Hà
Keywords: Tiếng Anh;Giới từ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 2
Abstract: Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận, chuyên khảo này trình bày phân tích lý luận toàn diện nhất về ngữ nghĩa giới từ tiếng Anh hiện nay.
Description: tr. 168-171
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59037
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 33.2.12.pdf
  • Description : 
  • Size : 458.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.