Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59121
Title: Phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử : \b Dùng cho sinh viên năm thứ tư hoá phân tích. Giáo trình chuyên đề
Authors: Phạm Luận
Keywords: Phân tích quang phổ;Hoá phân tích
Issue Date: 1985
Publisher: H. : ĐHTH
Description: 140 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59121
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G6_03367.pdf
  • Description : 
  • Size : 59.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.