Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59134
Title: Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 có thể học được gì từ kinh nghiêm châu Á?
Authors: Le, Van Canh
Nguyen, Thi Ngoc
Keywords: Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;kinh nghiệm;châu Á
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đến nay đã bước sang năm thứ 6 (2011-2017) và trong quãng thời gian đó Đề án đã gây ra nhiều tranh luận và nghi ngờ về tính khả thi đối với các mục tiêu đo Đề án đề ra trong cả giới chuyên môn trong và ngoài nước cũng như dư luận xã hội. Với mục đích giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo có những điều chỉnh kịp thời trong thời gian còn lại của Đề án, bài viết này phân tích kinh nghiệm thực hiện đổi mới dạy, học, và đánh giá năng lực tiếng Anh của một số nước châu Á trong những năm gần đây. Trên cơ sở kết quả của sự phân tích đó, bài viết đưa ra những khuyến nghị cho việc triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của Việt Nam trong những năm còn lại.
Description: tr. 10-23
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59134
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 33.4.2.pdf
  • Description : 
  • Size : 304.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.