Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59161
Title: Từ lý thuyết kiến tạo đến lý thuyết kiến tạo xã hội
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Lý thuyết kiến tạo;lý thuyết kiến tạo xã hội;đồng hóa;điều chỉnh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Lý thuyết kiến tạo và lý thuyết kiến tạo xã hội là hai lý thuyết quan trọng có quan hệ khăng khít với nhau cho phép giải thích quá trình phát triển nhận thức của con người. Lý thuyết kiến tạo khẳng định rằng kiến thức được kiến tạo thông qua hoạt động và tư duy về hoạt động. Cũng giống như lý thuyết kiến tạo, lý thuyết kiến tạo xã hội cũng coi kiến thức là sản phẩm của một quá trình kiến tạo, nhưng sự kiến tạo này mang tính xã hội mà không mang tính cá nhân. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi cố gắng phân tích và làm rõ thêm các luận điểm quan trọng của hai lý thuyết này, đặc biệt việc vận dụng chúng vào dạy và học ngôn ngữ.
Description: tr. 137-148
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59161
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 33.4.13.pdf
  • Description : 
  • Size : 294.57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.