Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59214
Title: Quản lý đào tạo đại học hệ từ xa theo phương thức trực tuyến tại Viện Đại học Mở Hà Nội
Authors: Nguyễn, Mai Hương
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Đào tạo đại học;Hệ từ xa;Phương thức trực tuyến;Viện Đại học Mở Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHGD
Citation: Nguyễn, Thị Thu Hằng. (2017). Quản lý đào tạo đại học hệ từ xa theo phương thức trực tuyến tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Đào tạo đại học theo phương thức ĐTTXTT là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Muốn nâng cao hiệu quả đào tạo trước hết phải cải tiến công tác quản lý đào tạo. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý đào tạo đại học hệ từ xa theo phương thức trực tuyến và làm rõ thực trạng quản lý này, đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến tại Viện Đại học Mở Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin. Để hệ thống luôn đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng tối đa nhu cầu của người học, các biện pháp cần được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, không thể coi trọng biện pháp nào hơn biện pháp nào, có như thế mới đảm bảo công tác quản lý đào tạo từ xa trực tuyến tại Viện Đại học Mở Hà Nội ngày được hoàn thiện hơn nữa và hiệu quả hơn nữa. Tác giả đã đề xuất 7 biện pháp để góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động ĐTTXTT tại Viện Đại học Mở Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59214
Language: vi
Format Extent: 128 tr.
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002924.PDF
  • Description : 
  • Size : 2.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.