Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59265
Title: Nghiên cứu thành phần saponin và điều chế phức saponin phytosome của củ cây tam thất panax notoginseng trồng ở Tây bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thúy, Đào Thị Hồng Bích
Nguyễn Việt Anh
Keywords: Tam thất;Panax notoginseng;saponin;phytosome;Tây Bắc
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Y dược
Abstract: Tam thất (Panax notoginseng), một loại dược liệu quý, là cây đặc hữu của vùng Tây Bắc và đã được trồng tìiành công, cho năng suất tốt và có giá trị kinh tế cao. Theo y học truyền thống, tam thất được dùng nhiều trong các bài thuốc bổ, tăng cường sức khỏe và điều trị các bệnh bao gồm ung thư, tim mạch, ở nước ta, cho đến nay các công bố về thành phần hóa thực vật, hoạt tính sinh học và tác dụng dược lý của cây tam ứiất là rất ít và tản mạn; chưa có nghiên cứu hệ thống về hóa thực vật làm cơ sở dữ liệu cho việc phân tích định tính, kiểm nghiệm nguồn dược liệu quý này cũng như để phát triển các ứng dụng của tam thất làm thuốc dưới dạng bào chế hiện đại. Trên cơ sở đó chúng tôi đề xuất mục tiêu nghiên cứu là nghiên cứu thành phần saponin và điều chế phức saponin-phytosome của củ cây Tam thất p. notogỉnseng trồng ở Tây Bắc nước ta. Các kết quả thu được bao gồm các thành phần saponin phân lập được và phức saponin-phytosome sẽ được trình bày trong nội dung báo cáo này
Description: 9 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59265
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 09HNKHCN TUOI TRE KHOA Y DUOC L2(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.