Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59266
Title: Xây dựng quy trình phân tích gen CRHR1 và FCER2 ở bệnh nhân nhi hen phế quản
Authors: Phạm Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Thơm
Đậu Thế Huy, Dương Thị Ly Hương
Đình Đoàn Long, Nguyễn Thị Thu Hằng
Keywords: FCER2;CRHRl;rs242941;rs28364072;bệnh nhân nhi hen phế quản
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Y dược
Abstract: Đa hình di truyền trên gen CRHRl và FCER2 có ảnh hưởng đáng kể đến đáp ứng thuốc corticoid trong điều trị hen phế quản. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào mô tả mối liên hệ giữa kiểu gen và khả năng đáp ứng thuốc corticoid ở bệnh nhân nhi hen phế quản Việt Nam. Mục tiêu: xây dựng quy hình phân tích kiểu gen của đa hình rs242941 trên gen CRHRl và đa hình rs28364072 ữên gen FCER2 ở bệnh nhân nhi hen phế quản. Phương pháp: tách DNA tìr máu ngoại vi, khuếch đại gen bằng PCR, xác định kiểu gen của bệnh nhân bằng phương pháp giải trình tự và PCR-RPLP. Kết quả: 40 bệnh nhân nhi hen phế quản đã được xác định được kiểu gen CRHRl và FCER2. Tần số alen đột biến của đa hình rs242941 và rs28364072 lần lượt là 0.10 và 0.33. Kết luận: chúng tôi đã xây dựng được quy trình xác định đa hình trên gen FCER2 sử dụng phương pháp giải trình tự và xác định đa hình trên gen CRHRl với hai phương pháp song song là phưofng pháp PCR-RPLP và giải trình tự. Từ khóa: FCER2, CRHRl, rs242941, rs28364072, bệnh nhân nhi hen phế quản,
Description: 9 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59266
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 10HNKHCN TUOI TRE KHOA Y DUOC L2(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.