Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59268
Title: Bước đầu khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện E Trung Ương
Authors: Bùi Sơn Nhật, Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Thị Ơn
Keywords: Bệnh viện E;Thông tin thuốc;Tư vấn sử dụng thuốc;Bệnh nhân
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Y dược
Abstract: Đề tài tiến hành khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của 119 bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh bệnh viện E Trung ương trong thời gian tìr ngày 16/09/2015 đến 28/09/2015, dựa vào bộ câu hỏi định sẵn. Kết quả cho thấy; trong số 119 bệnh nhân được phỏng vấn, có 85 bệnh nhân (chiếm 71,43%) có nhu cầu được thông tin thuốc. Đa phần tập trung vào tác dụng (81,51%), nhCrng lưu ý sử dụng thuốc (78,15%), tác dụng phụ của thuốc (75,63%), hiệu chỉnh liều (60,50%) và bảo quản thuốc (53,78%). Có mối liên quan rõ rệt giữa tuổi và nhu cầu được thông tin thuốc: cứ tăng 01 tuổi, nhu cầu thông tin thuốc lại giảm đi 0,95 lần (OR = 0,95; CI: 0,90-0,99).
Description: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59268
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 12HNKHCN TUOI TRE KHOA Y DUOC L2(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.