Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59269
Title: Nghiên cứu tỉ lệ thừa cân, béo phì học sinh tiểu học thành phố Bắc Ninh năm 2015
Keywords: Thừa cân;Béo phì;Học sinh tiểu học
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Y dược
Abstract: Mục tiêu: xác định ti lệ thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học thành phố Bắc Ninh. Đối tượng nghiên cứu: học sinh tiểu học thành phố Bắc Ninh năm học 2014-2015. Phương pháp nghiên cứu; mô tả cắt ngang, xác định thừa cân và béo phì theo tiêu chuẩn của WHO năm 2007. Kết quả; đánh giá BMI của 4998 học sinh tiểu học, tỉ lệ thừa cân: 15,8% ; béo phì: 7,8%; Ti lệ thừa cân và béo phì ở các ừường khu vực trung tâm thành phố cao hom vùng ngoại ô (29,1% so với 14,5%; p<0,05); Không có sự khác biệt tỉ lệ thừa cân và béo phì ờ các nhóm tuổi học sinh; tỉ lệ thừa cân và béo phì ở ứẻ nam cao hơn trẻ nữ (19,6% so với 11,1%; p<0,05). Kết luận: ti lệ thừa cân và béo phì ở học sinh tiểu học thành phố Bắc Ninh là 23,6%; tỉ lệ thừa cân và béo phì có liên quan với địa dư sổng và giới tính của trẻ.
Description: 7 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59269
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 13HNKHCN TUOI TRE KHOA Y DUOC L2(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 957.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.