Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59270
Title: Cá ngựa vằn và cá medaka làm mô hình nghiên cứu bệnh người
Authors: Trần Đức Long, Vũ Thị Thu
Tô Thanh Thúy
Keywords: Cá ngựa vằn;Cá medaka;Động vật mô hình bệnh
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Y dược
Abstract: Cá ngựa vằn (Danio rerio) và cá medaka {Oryzias latipes) là hai loài cá xương nhỏ sống tự nhiên ở những mộng lúa, mặt nước ở Việt Nam, các nước Nam Á và Đông Nam Á. Hai loài cá này có rất nhiều ưu tìiế của động vật thí nghiệm có thể bổ trợ cho mô hình động vật có vú. Hơn nữa, chúng có bộ gen và cơ chế của các quá trình sinh học rất giống với ngưòd nên đă được đưa vào phòng thí nghiệm và được sử dụng ngày càng nhiều để làm động vật mô hình cho các nghiên cứu ữong sinh học và y sinh học, đặc biệt gần đây nhất là làm mô hình các bệnh frên người. Đã có rất nhiều thành tựu y sinh và dược học dựa trên các kết quả nghiên cứu ừên cá. Một ưu thế không nhỏ là việc nuôi, duy trì cá cho nghiên cứu rẻ hom rất nhiều so với các mô hình động vật có vú như chuột, tuy nhiên ở Việt Nam việc dùng các loài cá này làm mô hình thí nghiệm hầu như còn chưa được biết đến. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu các đặc điểm sinh học, các kĩ thuật nghiên cứu ưu thế và tống quan về các mô hình bệnh trên người sử dụng hai loài cá này ữong các nghiên cứu gần đây. Chủng tôi mong muốn qua đây giới ứiiệu và phát triển việc sử dụng hai mô hình cá có hiệu quả và tính kinh tế cao này tới cộng đồng nghiên cứu ở Việt Nam.
Description: 14 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59270
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 14HNKHCN TUOI TRE KHOA Y DUOC L2(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.