Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59273
Title: Đánh giá độ phủ và dự báo tác động của chính sách mở rộng chi trả bởi bảo hiểm y tế cho điều trị HIV/AIDS
Authors: Nguyễn Thị Lệ Quyên, Nguyễn Huệ Anh
Nông Minh Vương, Nguyễn Tất Cương
Trần Xuân Bách
Keywords: HIV/AIDS;bảo hiểm y tế;chính sách y tế
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Y dược
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này đánh giá độ bao phủ và dự báo tác động ngân sách của mở rộng chi trả bởi bảo hiểm y tế (BHYT) cho bệnh nhân HIV/AIDS; Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 1232 bệnh nhân tại 8 cơ sở chăm sóc điều trị HIV/AIDS thuộc Hà Nội và Nam Định. Sử dụng phương pháp lượng giá ngẫu nhiên liên tiếp kết hợp mô hình hồi quy điểm và hồi quy khoảng để xác định mức sẵn sàng chi trả (SSCT) cao nhất của bệnh nhân; Kết quả:93% đối tượng SSCT BHYT cho điều ứị HIV/AIDS với mức SSCT trung bình là 74.000 vnđ/tíiáng (95% CI: 71.000- 78.000 vnđ). ở mức giá 50000 VNĐ/tháng, với 70% bệnh nhân HIV/AIDS SSCT mua BHYT: khi mở rộng bao phủ BHYT thanh toán chi phí thuốc ARV và các bệnh liên quan HIV/AIDS, tìr năm 2013 tới 2020 quỹ BHYT cần tìianh toán 1.75 - 3.25 nghìn tỷ đồng, chiếm tìr 48% - 60% tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS; Kết luận và khuyến nghị:Whx hết bệnh nhân SSCT BHYT cho điều ừị HIV/AIDS. Việc mở rộng chi trả bởi BHYT cho chăm sóc điều trị HIV/AIDS là khả thi và cần thiết trong thời gian tới để đảm bảo tính bền vững của chương trình chăm sóc, điều ưị cho bệnh nhân HIV/AIDS và tăng độ bao phủ của BHYT hướng tới BHYT toàn dân vào năm 2020.
Description: 10 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59273
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 17HOI NGHI TUOI TRE KHOA Y DUOC L1(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.