Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59274
Title: Đánh giá khả năng giải phóng hoạt chất và ước tính khả năng thẩm thấu qua da của chế phẩm OMEGAKA
Authors: Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thanh Hải
Keywords: Dầu cá;omega-3;OMEGAKA;tế bào Franz;màng bán thấm;màng da nhân tạo
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Y dược
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá khả năng giải phóng các axit béo omega-3 EPA vờ DHA từ chế phẩm OMEGAKA® và ước tính khả nâng hấp thu cm chứng qua da so với dầu cá nguyên liệu; Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm in vitro sử dụng tế bào khuếch tản tĩnh Franz với màng bán thẩm (cellidose aceíat - ĩVhatman^, grade 93) và màng da nhân tạo (celỉuỉose acetate 0,2ịon, Saríorius® xử ỉý trước với hỗn hợp n-octcmol - lecithin - choỉesterol (97,5 : 1,5 : 1,0)); Két quả: Dòng ổn định của EPA và DHA từ chế phẩm OMEGAKA^ qua màng bản thấm thấp hơn khoảng 1,4 lần so với dầu cá nguyên liệu trong khi dòng ổn định qua màng da nhân tạo íttơng đương với dầu cá nguyên liệu; Kết luận: So với dầu cả nguyên liệu, tuy mức độ giải phóng hoạt chất của chế phẩm OMEGAKA^ có thấp hơn nhưng không ảnh hưởng đến sự hấp thu của hoạt chất qua da nhân tạo.
Description: 7 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59274
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 17HOI NGHI TUOI TRE KHOA Y DUOC L1(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.