Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhùng, Văn Ổn-
dc.contributor.advisorLê, Phê Đô-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thúy-
dc.date.accessioned2017-10-05T02:28:04Z-
dc.date.available2017-10-05T02:28:04Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationĐinh, T. T. (2017). Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59575-
dc.description.abstractTrình bày được tổng quan về thẻ thông minh. Giới thiệu được công nghệ Java Card. Trình bày được hệ mật elliptic, đánh giá phương pháp tấn công, cách sinh tham số chuẩn cho hệ mật. Ứng dụng chữ ký số trên đường cong Elliptic trong bài toán đảm bảo ATTT trong đăng ký thẻ trực tuyếnen_US
dc.format.extent55 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.-
dc.subjectAn toàn dữ liệuen_US
dc.subjectThẻ thông minh -- Bảo mậten_US
dc.titleNghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050008540.pdf
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhùng, Văn Ổn-
  dc.contributor.advisorLê, Phê Đô-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Thúy-
  dc.date.accessioned2017-10-05T02:28:04Z-
  dc.date.available2017-10-05T02:28:04Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationĐinh, T. T. (2017). Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59575-
  dc.description.abstractTrình bày được tổng quan về thẻ thông minh. Giới thiệu được công nghệ Java Card. Trình bày được hệ mật elliptic, đánh giá phương pháp tấn công, cách sinh tham số chuẩn cho hệ mật. Ứng dụng chữ ký số trên đường cong Elliptic trong bài toán đảm bảo ATTT trong đăng ký thẻ trực tuyếnen_US
  dc.format.extent55 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.-
  dc.subjectAn toàn dữ liệuen_US
  dc.subjectThẻ thông minh -- Bảo mậten_US
  dc.titleNghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050008540.pdf
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF