Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59684
Title: An analysis of rhetorical devices in hillary clinton’s speeches from systemic functional perspective = Phân tích các phương tiện tu từ trong diễn thuyết của Hillary Clinton theo quan điểm chức năng hệ thống . M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Authors: Phạm, Thị Minh Phương
Keywords: Tiếng Anh;Tu từ học;Giao tiếp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Luận văn nghiên cứ việc sử dụng các phương tiện tu từ trong các diễn thuyết của Hillary Cliton dưới lăng kính của bối cảnh ngôn ngữ. Kết quả cho thấy rằng các tác nhân bối cảnh có ảnh hưởng đến sự xuất hiện của 5 phương tiện tu từ: ẩn dụ, hoán du, phép lặp, phép song hành và phép châm biếm. Ba nhân tố ảnh hưởng nhất là bối cảnh tình huống, mục đích và thể loại của diễn thuyết. Dưới sự tác động của các nhân tố bối cảnh thì ẩn dụ và phép song hành là được sử dụng nhiều nhất. Ngoài ra, việc sử dụng 5 phương tiện tu từ trên có vai trò rất lớn trong việc truyền tải thông điệp một cách gợi hình, gợi cảm và rất ấn tượng của các diễn thuyết, đồng thời tạo ra những hiểu ứng thuyết phục với người nghe
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59684
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001429.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.