Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59762
Title: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tràng An : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm : 603402
Authors: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Ngân hàng thương mại;Nghiệp vụ ngân hàng;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Thứ nhất, luận văn trình bày được khung lý thuyết về các dịch vụ ngân hàng bán lẻ, khái niệm, vai trò, đặc điểm của các loại hình dịch vụ này cũng như những nhân tố ảnh hưởng tới mức độ và xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán bán lẻ. Thứ hai, luận văn tập trung phân tích thực trạng triển khai kết hợp so sánh sự tăng trưởng và tỷ trọng của từng mảng dịch ngân hàng bán lẻ; chỉ ra mối quan hệ tác động qua lại đồng thời đánh giá thị phần và mức độ cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Tràng An so với NHTM khác. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng mảng dịch vụ ngân hàng ngân hàng bán lẻ nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Tràng An.
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59762
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008450.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.