Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59763
Title: Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Hoàng Quốc Việt : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Lê, Thị Hải Yến
Keywords: Ngân hàng thương mại;Dịch vụ khách hàng;Vốn ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của ngân hàng thương mại (NHTM). - Phân tích một cách có hệ thống và khoa học thực trạng cho vay DNNVV tại Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu định lượng và chỉ tiêu định tính, từ đó nhận thấy những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại của Chi nhánh. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.
Description: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59763
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008451.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.