Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59764
Title: Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Thị Linh
Keywords: Thẻ thanh toán;Thẻ tín dụng ngân hàng;Dịch vụ khách hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng những vấn đề lý luận cơ bản của dịch vụ thẻ thanh toán để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Chương Dương, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Chương Dương trong thời gian tới. Đặc biệt với sẽ phát triển dịch vụ thẻ thanh toán với những ưu thế riêng, thu hút được sự quan tâm của khách hàng ở nhiều đối tượng khác nhau, nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt.
Description: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59764
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008452.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.