Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59768
Title: Marketing nội bộ đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Nguyễn, Thùy Linh
Keywords: Quản trị kinh doanh;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Luận văn đã giải quyết được các mục tiêu cũng như nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra ban đầu như: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về marketing nội bộ: bao gồm khái niệm, nội dung, công cụ, phương thức thực hiện,... - Phân tích thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing nội bộ của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô; - Phân tích tầm quan trọng, vai trò của marketing nội bộ đới với hoạt động kinh doanh của chi nhánh Đông Đô; - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả marketing nội bộ từ đó phát huy hiệu quả kinh doanh của ngân hàng BIDV nói chung và chi nhánh Đông Đô nói riêng.
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59768
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008456.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.