Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59769
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Quang Minh : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Đỗ, Thanh Huyền
Keywords: Tín dụng ngân hàng;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Không kể phần mở đầu, kết cấu luận văn bao gồm 04 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế đề tài Chương 3: Thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Quang Minh Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Quang Minh
Description: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59769
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008457.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.