Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59770
Title: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch đặc thù Cầu Giấy : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Dương, Ánh Nguyệt
Keywords: Ngân hàng thương mại;Vay ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển cho vay tiêu dùng. - Phân tích thực trạng công tác phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - phòng giao dịch đặc thù Cầu Giấy, đánh giá kết quả việc thực hiện phát triển cho vay tiêu dùng qua những số liệu cụ thể, những tồn tại và nguyên nhân. - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - phòng giao dịch đặc thù Cầu Giấy dựa trên định hướng kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới, đưa ra các kiến nghị tới cơ quan liên quan nhằm hỗ trợ phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59770
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008458.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.