Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59776
Title: Hoạt động cho vay dự án nước sạch nông thôn mới tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm : 603402
Authors: Đào, Thị Thanh Hòa
Keywords: Ngân hàng thương mại;Dự án phát triển nông thôn;Dự án thủy lợi;Vay ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Bài luận văn đã đề cập đến những lý thuyết cơ bản về hoạt động cho vay dự án, đi sâu hơn về hoạt động cho vay dự án nước sạch nông thôn mới và đưa ra những tiêu chí để đánh giá hoạt động cho vay này. Tác giả phân tích, đánh giá thực trạng cho vay dự án nước sạch nông thôn mới tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Thái Bình để chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay dự án nước sạch nông thôn mới tại chi nhánh ngân hàng này.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59776
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008460.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.