Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59778
Title: Truyền thông thương hiệu của trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Nguyễn, Thị Minh Thanh
Keywords: Quản trị kinh doanh`;Thương hiệu;Truyền thồng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Luận văn làm rõ được cơ sở lý luận về truyền thông thương hiệu. Phân tích đánh giá được thực trạng công tác truyền thông thương hiệu của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Làm tài liệu tham khảo cho những cá nhân quan tâm đến đề tài Truyền thông thương hiệu của các trường Đại học, các đơn vị đào tạo và các doanh nghiệp đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay khi vấn đề truyền thông thương hiệu của các trường Đại học tại Việt Nam chưa được quan tâm một cách đúng mực.
Description: 76 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59778
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008461.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.