Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59780
Title: Mức độ hài lòng của người lao động đối với công việc tại công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Phan, Thị Phương Giang
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý;Công việc;Mức độ hài lòng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Luận văn đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của người lao động đối với công việc tại công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương. Qua điều tra, thu thập số liệu và xử lý cho thấy mức hài lòng của người lao động khi làm việc tại công ty. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm duy trì và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động đối với công việc tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59780
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008462.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.