Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59782
Title: Xây dựng chiến lược công nghệ cho Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh : Luận văn: ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Authors: Đặng, Thế Trọng
Keywords: Kế hoạch kinh doanh;Công nghệ;Quản trị
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Hệ thống hóa được lý thuyết liên quan đến quản trị công nghệ, chiến lược công nghệ và cách thức xây dựng chiến lược công nghệ tại doanh nghiệp. - Áp dụng được lý thuyết vào thực tiễn thông qua phương pháp nghiên cứu phù hợp. - Phân tích đánh giá hiện trạng các yếu tố hình thành chiến lược. - Đề xuất giải pháp lựa chọn chiến lược công nghệ cho Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh.
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59782
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008464.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.