Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59788
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Thu Hiền
Keywords: Ngân hàng;Dịch vụ khách hàng;Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh Hà Tây, chỉ ra được những mặt đạt được, những điểm còn hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank CN Hà Tây.
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59788
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008467.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.