Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59789
Title: Áp dụng phương pháp 5S vào hoạt động lưu trữ tại các cơ quan của UBND huyện Thường Tín : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Dương, Thị Quỳnh Châu
Keywords: Quản trị kinh doanh;Lưu trữ;Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 5S; Đánh giá thực trạng hoạt động lưu trữ hiện nay tại các cơ quan, đơn vị của UBND huyện Thường Tín theo các thành tố của phương pháp 5S; Phân tích các nguyên nhân/rào cản khiến 5S chưa được áp dụng vào hoạt động lưu trữ tại UBND huyện Thường Tín. Đồng thời, đề xuất mô hình, quy trình và một số giải pháp nhằm khắc phục những rào cản khi áp dụng cũng như cải tiến và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng 5S vào hoạt động lưu trữ tại các cơ quan của UBND huyện Thường Tín.
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59789
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008468.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.