Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59796
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty xăng dầu Yên Bái : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Nguyễn, Thùy Dung
Keywords: Quản trị kinh doanh;Việc làm
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Luận văn đã giải quyết được các mục tiêu cũng như nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra ban đầu như: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về các công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái. - Đề xuất mô hình lý thuyết về công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái. - Phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc tại Công ty Xăng dầu Yên Bái. - Đề xuất giải pháp cải thiện và loại bỏ những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái.
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59796
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008470.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.