Xác định một số nguyên tố đa, vi lượng trong cây và cao Artichaut Đà Lạt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59945Xác định một số nguyên tố đa, vi lượng trong cây và cao Artichaut Đà Lạt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59945