Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Phong Phú;  Advisor: Vũ, Thị Phương Anh (2014)

  • Trình bày tổng quan về chất lượng giáo dục, năng lực, năng lực người tốt nghiệp, các quan điểm về người tốt nghiệp, các thang nhận thức trong đào tạo. Khái quát thực trạng đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tìm hiểu được những ưu điểm, những mặt còn hạn chế trong hoạt động đào tạo tại trường từ những người đang trực tiếp giảng dạy, học tập tại trường, so sánh so sánh với đánh giá của những cựu sinh viên và người sử dụng lao động về khối lượng kiến thức, về chương trình đào tạo. Phân tích các kết quả khảo sát cho thấy: các ngành đào tạo của trường chưa có được những nét riêng, đặc điểm riêng chưa gắn liền với cây cao su, chương trình học còn thiên về lý thuyết. Sinh viên làm việc trong Công ty Cao su Phú Riềng chủ yếu trong cấp nông trường tổ đội, phần lớn được bố trí đún...