Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60083
Title: Rèn luyện kỹ năng giải toán trong dạy học tổ hợp xác suất lớp 11 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Toán): 60140111
Other Titles: Training mathematics problem solving skills when teaching combinatory and probability- Grade 11 Upper secondary school
Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ
Keywords: Toán học -- Dạy và học; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động; Kỹ năng học tập
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 118 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60083
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002815.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.