Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60087
Title: Tích hợp liên môn trong dạy học chủ đề Vi sinh vật - Sinh học 10 Trung học phổ thông. văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Sinh học)
Other Titles: Integrating interdisciplinary knowledge in teaching Microbiology - Biology Grade 10 at high School
Authors: Vũ, Thế Hải
Keywords: Sinh học -- Dạy và học; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60087
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002820.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.