Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60099
Title: Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang: Luận án TS. Kinh doanh: 623401
Authors: Trần, Minh Hoàng
Keywords: Nhân sự;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Về mặt lý luận: - Luận án bổ sung nghiên cứu về năng lực, năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. Cụ thể xây dựng hệ thống các nhân tố cấu thành năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công. - Xây dựng tiêu chuẩn năng lực và đánh giá NLLĐ của nhân sự quản lý khu vực hành chính công làm căn cứ để thực hiện phát triển NLLĐ. - Xây dựng hệ thống những công tác cần thiết nhằm phát triển NLLĐ nhân sự quản lý khu vực hành chính công.
Description: 185 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60099
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008552.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.