Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60111
Title: Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801
Authors: Mai, Chí Đức
Keywords: Luật hình sự;Nguyên tắc nhân đạo
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên sâu, tương đối toàn diện, có hệ thống về nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam. - Luận văn đã phân tích khái quát trên cơ sở khoa học để xây dựng khái niệm nhân đạo và nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam, cũng như khắc họa được vai trò của nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam từ đó làm cơ sở xây dựng Bộ luật Hình sự phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. - Đánh giá các quy định của pháp luật hình sự hiện hành về việc thể hiện nguyên tắc nhân đạo, tính khả thi, hiệu quả điều chỉnh cũng như những vướng mắc, bất cập còn tồn tại cần khắc phục, sửa đổi và đề xuất hướng hoàn thiện.
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60111
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008565.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.