Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60113
Title: Giám định tư pháp đối với các tội phạm về tham nhũng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự:Luận văn ThS. Luật : 603801
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn,
Keywords: Luật hình sự;Giám định tư pháp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Làm rõ những vấn đề lý luận về công tác giám định tư pháp nói chung và giám định tư pháp đối với các tội phạm về tham nhũng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự nói riêng. - Làm rõ những quy định của pháp luật hiện hành và thực trạng công tác giám định tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng. - Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của công tác giám định tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng; từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện về mặt lý luận và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp trong thực tiễn giải quyết các vụ án tham nhũng.
Description: 103 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60113
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008567.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.