Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60116
Title: Đánh giá ảnh hưởng của kênh fading đối với điều chế không gian: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202
Authors: Nguyễn, Tạ Thái
Keywords: Kỹ thuật điện tử;MIMI (Hệ thống nhiều đầu vào nhiều đầu ra)
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Bài toán về điều chế không gian khá mới mẻ mà khắc phục được nhiều nhược điểm của hệ thống MIMO lại làm giảm độ phức tạp tại bộ thu vẫn tăng dung năng kênh mà không cần tăng băng thông. Tuy nhiên, điều chế không gian vẫn có thể chịu ảnh hưởng nhất định do hiện tượng fading gây ra. Chính vì thế tác giả chọn nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của kênh fading lên điều chế không gian làm đề tài nghiên cứu, qua đó có thể phần nào đưa ra các giải pháp phù hợp để giảm các ảnh hưởng này. Với mục đích nâng cao chất lượng truyền dẫn qua kênh Fading sử dụng trong kỹ thuật MIMO, luận văn đã thành công trong việc giải quyết các vấn đề sau: - Nghiên cứu tìm hiểu các hệ thống truyền tin khác nhau: SISO, SIMO, MISO, MIMO, nghiên cứu các phương pháp mã hóa thông tin cơ bản được sử dụng trong hệ thống MIMO, bao gồm: phương pháp mã hóa không gian thời gian và kỹ thuật ghép kênh không gian. - Nghiên cứu tìm hiểu các hiện tượng ảnh hưởng đến chất lượng của kênh truyền, đó là hiệu ứng đa đường, hiệu ứng Doppler, suy hao đường truyền và hiệu ứng che khuất, từ đây muốn cải thiện chất lượng kênh truyền thì cần phải khắc phục các hiện tượng này, do vậy mà nhiều kỹ thuật đã ra đời. Trình bày các mô hình phân bố kênh Fading tùy theo mức độ ảnh hưởng của kênh đến chất lượng tín hiệu: kênh Rayleigh, kênh Rician và kênh Nakagami-m - Thử nghiệm, phân tích, mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của kênh Fading đối với điều chế không gian (sử dụng điều chế QAM) bằng MATLAB. Đưa ra các đánh giá và hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.
Description: 65 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60116
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008570.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.