Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60118
Title: Nghiên cứu thiết kế đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125 kHz và ứng dụng trong lĩnh vực Y - Dược: Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 605201
Authors: Vũ, Mạnh Cường
Keywords: RFID (Radio frequency identification);Thẻ công nghệ RFID
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: • Về lý thuyết: - Tìm hiểu về công nghệ RFID - Nghiên cứu, thiết kế đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125kHz - Xây dựng phần mềm trên máy tính PC (Quản lý cơ sở dữ liệu bệnh nhân và có kết nối với hệ thống đầu đọc thẻ • Về thực tiễn: + Chế tạo thành công đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125KHz. + Chế tạo thành công bộ điều khiển trung tâm để thu nhận dữ liệu từ đầu đọc thẻ RFID tần số 125kHz.
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60118
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008572.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.