Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60119
Title: Nghiên cứu thuật toán cây quyết định sử dụng phân tích ngưỡng kép cho ứng dụng phân loại hành vi của bò: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202
Authors: Vương, Công Định
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Phân loại hành vi
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Nghiên cứu về giám sát hành vi bò; Tìm ngưỡng cho VeDBA và SCAY sử dụng đồ thị Contour. Đưa ra đánh giá chất lượng khi sử dụng Contour và khi sử dụng ROC. Đánh giá với bộ 3 dữ liệu với tần số cập nhật dữ liệu khác nhau.
Description: 37 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60119
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008573.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.