Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60146
Title: Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu tới nguy cơ trượt lở đất đoạn quốc lộ 6, Yên Châu, Sơn La: Luận văn ThS. Chuyên ngành biến đổi khí hậu
Authors: Phạm, Ngọc Minh
Keywords: Trượt lở đất;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Các Khoa học Liên Ngành
Abstract: (1) Luận văn đã đưa ra lý do chon đề tài: xuất phát từ những thách thức mà ngành GTVT đang phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH thì cơ sơ hạ tầng của ngành GTVT hàng năm bị thiệt hại đáng kể do thiên tai đem đến, trong đó trượt lở đất là một trong các tai biến đem lại hậu quả năng nề hàng năm cho ngành GTVT. Với mong muốn và mục tiêu đặt ra về mặt khoa học là xác định mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và tai biến trượt lở dọc theo các tuyến giao thông miền núi, đề xuất giải pháp giảm thiểu, tác giả đã quyết định chọn quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn huyện Yên Châu, Sơn La làm địa điểm nghiên cứu với đề tài: "Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nguy cơ trượt lở đất đoạn quốc lộ 6, Yên Châu, Sơn La". (2) Trong phần Tổng quan: - Luận văn đã nêu ra các vấn đề tổng quan nhất về trượt lở đất đá. Bao gồm các khái niệm, định nghĩa, nguyên nhân, các tác động chính đến quá trình và cơ chế trượt lở cũng như phân loại trượt lở. - Luận văn cũng đã nêu tổng quát về các vấn đề nghiên cứu liên quan đến trượt lở đất đá ở Việt Nam và trên thế giới, qua đó để thấy được hướng nghiên cứu và các kết qủa đạt được của các nghiên cứu này. - Luận văn cũng đề cấp đến mối liên quan giữa BĐKH và trượt lở đất: BĐKH đã làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, xu thế mưa và đó chính là các tác nhân làm gia tăng tình trạng trượt lở đất. (3) Luận văn cũng đã nêu ra các phương pháp nghiên cứu và tiếp cận để đạt được các mục tiêu nghiên cứu chính, cụ thể: - Nghiên cứu về điều kiện địa chất khu vực; - Nghiên cứu về điều kiện ĐCCT dọc tuyến; - Nghiên cứu thực địa; - Nghiên cứu về sự thay đổi của điều kiện khí hậu khu vực và tìm ra mối liên quan của nó đến tai biến trượt lở đất. (4) Kết quả Luận văn đã: - Dự tính được diễn biến trượt lở trong tương lai theo các kịch bản biến đổi khí hậu ở Tây Bắc. - Xác định được tác động của BĐKH lên xu thế trượt lở đất trên taluy QL6. - Đề xuất một số các giải pháp ứng phó, giảm nhẹ và thích ứng với trượt lở đất trong bối cảnh BĐKH.
Description: 79 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60146
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003565.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.